Vandet-ruten 7,6 km

På Vandet-ruten kan man opleve både magre fyrrebevoksninger og frodige ædelgran- og løvtræsbevoksninger. 

Man traver rundt i frodig skov, hvor de gamle træer forynger sig i  skovbunden.

Vandet-ruten - Vandreture i Thy

Fra Skårup Høje i nord er der udsigt over dalen mod Øster Vandet.

Vandet-ruten - Vandreture i Thy

På ruten er der rig mulighed for at nyde naturens lyde. Vinden i træerne, fugle, der kvidre eller en stille puslen i skovbunden.

Vandet-ruten er på 7,6 km. Den starter på p-pladsen på Hjardalvej og er afmærket med røde pile.

Vandreture i Thy

Folder/info:

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy

Rød Hjertesti 9,8 km