TRIT Dag 7 – Nordruten

Thisted Turisthus – Tved shelter – 20,7 km

TRIT dag 7 nordruten på 21,1 km km er den første etape på Nordruten.

Ruten forløber på fortov, cykelstier, landevej, skovveje og små stier. Turen starter ved Thisted Turisthus og Station. 

Ruten går fra Turisthuset først på fortorvet ud af byen. For herefter at forgå på cykelsti det meste af vejen til Nors. Ved Nors slutte man sig til vandrende, som er startet på Sydruten og følger en mindre landevej, til man når Nors Sø. Herefter går det resten af dagen på små stier og skovveje.

Ruten byder blandt andet på Thisted store digter J.P. Jacobsens Hus og Gravsted, samt Thisted Lilleby. Den sidste del af turen foregår langs Hanstholm Vildtreservat med besøg på Isbjerg og ved Sårup fugletårn.

Man kan overveje at “snyde”, når man er kommet på plads ved Tved shelter og gå en tur ud til Sårup Udsigtsplatform i skumringen. Her er der en god mulighed for at se store flokke af krondyr græse.

Opdag:

→ Dag 8