Rød Hjertesti 9,8 km

Rød hjertesti går igennem Nystrup Plantage. Her kommer stien forbi Svalhøje. Den slutter af med et stykke langs Vandet Sø. 

Der, hvor ruten skærer Ministervej, lå herregården Nystrup fra omkring år 1600 til 1910, hvor den på grund af sandflugten måtte flyttes østpå.

Der er en rute på 9,8 km, som er afmærket med hjertesti-logoet og rødt. Stien starter ved P-pladsen for enden af Søvej ved Vandet Sø.

Folder/info:

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy


→ Vilsbølruten 7,2 km