Rød Hjertesti 9,8 km

Rød hjertesti går igennem Nystrup Plantage. Her kommer stien forbi Svalhøje. Den slutter af med et stykke langs Vandet Sø. 

Stien følger samme rute som det tidligere så populære Nystrup Løbet engang fulgte. I 1980’erne kunne Nystrup Løbet trække mere end 4000 deltagere.

Rød Hjertesti - Vandreture i Thy

Sien fører dig rundt i de naturskønne omgivelser i Nystrup Klitplantage, som byder på et varierende terræn.

På ruten støder man også på en lysning med gravhøjene Svalhøje. De udgør en gruppe af fredede gravhøje fra bronzealderen (ca. 1800-500 f. Kr.). 

Nystrupgård ved Rød Hjertesti

I en lysning ved Ministervej i Nystrup Plantage finder man tomten fra Nystrupgård. 

Hovedgårdens historie går tilbage til middelalderen, hvor den var ejet af en adelsfamilie. 

I 1700- og 1800-tallet var blev gården gradvis mindre og mindre. Årsagen lå i sandflugten, der ødelagde jorden, og af samme grund måtte Nystrup flytte et par gange. 

Tomten markerer gårdens placering fra ca. 1600 til 1910. Det var da en stor, firlænget gård med tilhørende smedje. Husenes konturer er markeret i terrænet. 

I 1888 og i 1910 købte staten i alt 1500 tdr. land af Nystrups jord til beplantning af det, der i dag er Nystrup Plantage.

Nystrupgård

Der er en rute på 9,8 km, som er afmærket med hjertesti-logoet og rødt. Stien starter ved P-pladsen for enden af Søvej ved Vandet Sø.

Vandreture i Thy

Folder/info:

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy

→ Vilsbølruten 7,2 km