Vilsbølruten 7,2 km

På Vilsbølruten bliver man taget med rundt i Vilsbøl plantage.  Store dele af turen foregår på bilfaste veje og spor, men man bliver også taget med ind på de små hyggelige skovstier. 

Vilsbølruten går gennem afvekslende terræn med meget forskellige bevoksninger og passerer Nebelstenen, hvor herregården Nebel lå frem til 1600-tallet.

Udsigten fra kystskrænten, hvorfra man kan se det storslåede landskab med Nors Sø i baggrunden er et af turens højdepunkter.

Turen giver mulighed for en hurtig afstikker til fugletårnet lidt nord for badepladsen ved Nors Sø. Herfra blev den første ulv i Thy set.

Vilsbølruten påbegyndes fra bålpladsen ved Nors Sø. Den er på 7,2 km og mærket med røde pile.

Folder/info:

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy


→ Langsanderuten 6 km