Thagaards Plantage Ruten 2,9 km

Thagaards Plantage Ruten er en fantastisk tur gennem en af Thy’s allerførste plantager med en til tider oplevelse af at være i en skov, som er taget ud af et eventyr.

Her vil man opleve et urskovsagtigt krat af forkrøblede birk og rødgraner, der ofte er lige så brede, som de er høje.

Ruten byder også på flotte udsigtsforhold og man kommer forbi Bøgsted Rende sømærke, som også kaldes en Båke.

Thagaards Plantage Ruten - Vandreture i Thy

Thagaards Plantage

I den nordlige del af Tvorup Klitplantage – lige vest for Kystvejen – finder man Thagaards Plantage. Plantagen blev anlagt i 1816 af sandflugtskommisær Laurits Thagaard.

Plantagen er et af de første forsøg på at dæmpe sandflugten ved hjælp af træbeplantning. Forsøget var inspireret af tilplantninger på den midjyske hede. Rødgran og birk blev sået som frø.

Rødgran tåler ikke saltluft, og birk skal have læ for vestenvinden. Såning i Thagaard blev opgivet efter få år. Først da plantageområder omkring Thagaard groede op og skabte læ, fulgte de overlevende træer i Thagaards Plantage med.

Thagaards Plantage er i dag et urskovsagtigt krat af forkrøblede birk og rødgraner, der ofte er lige så brede, som de er høje. Nogle af træerne er over 200 år gamle.

Thagaards Plantage Ruten begynder på P-pladsen ved Kystvejen. Ruten er 3,5 km og er afmærket med gule pile.

Folder/info: 

Nr. 116 – Tvorup Klitplantage

Den nordlige del af Nationalpark Thy

→Opdag flere korte vandreture