Sorte Næse ruten 6,2 km

Sorte Næse ruten går over Lodbjerg Sande og ned til stranden og følger denne, inden turen går tilbage til Lodbjerg Fyr.

Turen ned til stranden går ned af den stejle kystklit. Her er der et reb til at hjælpe folk ned med.

Sorte Næse ruten - Vandreture i Thy

Undervejs kommer man til den særprægede kystklint “Sorte Næse”. Kystklinten er op til 10 meter høj og består af moræneler og glimmerler, som stikker ud. Klinten kaldes af den grund for ”Sorte Næse”.

Sorte Næse ruten - Vandreture i Thy

Turen går videre langs stranden mod syd og tilbage op af kystskrænten Porskær Bakker.

Til sidst går turen tilbage til fyret Det er en flot, men fysisk krævende tur.

Sorte Næse ruten - Vandreture i Thy

Sorte Næse ruten er 6,2 km lang, afmærket med sorte pile og udgår fra p-pladsen på Redningsvej ved Lodbjerg Fyr.

Vandreture i Thy

Folder/info: 

Nr. 42 – Klitplantagerne i Sydthy (kort)

Den sydlige del af Nationalpark Thy

Lodbjergruten 9,5 km