Sorte Næse ruten 6,2 km

Sorte Næse ruten går over Lodbjerg Sande og ned til stranden og følger denne, inden turen går tilbage til Lodbjerg Fyr.

Her kommer man til den særprægede kystklint “Sorte Næse”. Kystklinten er op til 10 meter høj og består af moræneler og glimmerler, som stikker ud. Klinten kaldes af den grund for ”Sorte Næse”.

Turen går videre langs stranden mod syd og tilbage op af kystskrænten Porskær Bakker. Det er en flot, men fysisk krævende tur.

Sorte Næse ruten er 6,2 km lang, afmærket med sorte pile og udgår fra p-pladsen på Redningsvej ved Lodbjerg Fyr.

Folder/info: 

Nr. 42 – Klitplantagerne i Sydthy (kort)

Den sydlige del af Nationalpark Thy


Lodbjergruten 9,5 km