Rønhede Plantage rød tur 2,3 km

Rønhede Plantage – rød tur går gennem gammel bøgeskov til et lille stykke (næsten) urørt skov med elletræer og andre løvtræer.

Træerne får lov at falde sammen og forynge sig selv til glæde for fugle og dyr i området. De døde stammer danner grobund for mange svampe og insekter.

Rønhede Plantage - rød tur - Vandreture i Thy

Fra det lille skovområde fortsætter den røde tur forbi de flotte gravhøje gennem en ædelgran bevoksning til den gl. planteskole.

Rønhede Plantage - rød tur - Vandreture i Thy

Planteskolejorderne er nu er udnyttet til produktion af juletræer og pyntegrønt af arterne nordmannsgran, nobilis, cryptomeria og cypres.

Rønhede Plantage - rød tur - Vandreture i Thy

Herefter går turen tilbage til udgangspunktet.

Rønhede Plantage - rød tur - Vandreture i Thy

Rønhede Plantage – rød tur starter på P-pladsen ved Skovvej i Bedsted. Den er på 2,3 km og er markeret med røde pile.

Foldere/info:

Rønhede Plantage

→Opdag flere korte vandreture