Rønhede Plantage gul tur 3,3 km

Rønhede Plantage – gul tur er en forlængelse af den røde tur i plantagen mod syd til Jagtvej og til den 65 år gammel sitkagran bevoksning.

Turen går gennem gammel bøgeskov til et lille stykke (næsten) urørt skov med elletræer og andre løvtræer. Træerne får lov at falde sammen og forynge sig selv til glæde for fugle og dyr i området. De døde stammer danner grobund for mange svampe og insekter.

Rønhede Plantage gul tur

Herfra grå turen mod syd til Jagtvej og den 65 år gammel sitkagran bevoksning. Bevoksningen er udvalgt til frøavl, og herfra der er høstet frø til mange vestjyske plantager.

Rønhede Plantage - gul tur

På den sidste strækning følger gul tur igen den røde gennem den gamle planteskole. Planteskolejorderne er nu er udnyttet til produktion af juletræer og pyntegrønt af arterne nordmannsgran, nobilis, cryp- tomeria og cypres.

Rønhede Plantage gul tur

Herefter går turen tilbage til udgangspunktet.

Rønhede Plantage gul tur

Rønhede Plantage – gul tur starter på P-pladsen ved Skovvej i Bedsted. Den er på 3,3 km og er markeret med gule pile.

Foldere/info:

Rønhede Plantage

→Opdag flere korte vandreture