Nystrupgårdruten 4,2 km

Nystrupgårdruten er en skøn rundtur i Nystrup Klitplantage, hvor man på små skovveje og stier kommer forbi Svalhøje og tomten, hvor Nystrupgård lå.

Den først del af ruten rundt i klitplantagen går tæt ved breden af Vandet Sø gennem en lille indhegning, hvor der kan være græssende dyr.

Nystrupgårdruten - Vandreture i Thy

På resten af ruten kommer man igennem en varieret del af plantagen med både høje nåle- og løvtræer.

På ruten støder man også på en lysning med gravhøjene Svalhøje. De udgør en gruppe af fredede gravhøje fra bronzealderen (ca. 1800-500 f. Kr.). 

Nystrupgård ved Nystrupgårdruten

I en lysning ved Ministervej i Nystrup Plantage finder man tomten fra Nystrupgård.

Hovedgårdens historie går tilbage til middelalderen, hvor den var ejet af en adelsfamilie.

I 1700- og 1800-tallet var blev gården gradvis mindre og mindre. Årsagen lå i sandflugten, der ødelagde jorden, og af samme grund måtte Nystrup flytte et par gange.

Tomten markerer gårdens placering fra ca. 1600 til 1910. Det var da en stor, firlænget gård med tilhørende smedje. Husenes konturer er markeret i terrænet.

I 1888 og i 1910 købte staten i alt 1500 tdr. land af Nystrups jord til beplantning af det, der i dag er Nystrup Plantage.


Nystrupgårdruten starter på p-pladsen forenden af Søvej. Den er markeret med grønne pile og er på 4,2 km.

Vandreture i Thy

Folder/info:

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy


→Opdag flere medium vandreture