Nebelruten 2,6 km

På Nebelruten bliver man taget med gennem en bevoksning, der er anlagt som forsøgsområde med forskellige træsorter, da plantagen blev etableret i år 1900.

På denne rute kan ses derfor mange forskellige træarter.

Nebelruten - Vandreture i Thy

Mange af de store ædelgraner og de mange ege og bøge, man møder på ruten, er mere end 100 år gamle.

Ruten passerer et fugletårn med god udsigt over Nors Sø. Herfra blev den første ulv i Danmark i næsten 200 år set.

Herregården Nebel ved Nebelruten

Herregården Nebels placering frem til 1632 er markeret med Nebelstenen.

Nebel var i mange år i adeligt eje og var en rig herregård med store jordtilliggender.

Herregården er flere gange med nogle hundrede års mellemrum flyttet længere mod øst, da sandflugten satte ind og jorderne blev overføget med sand. Staten overtog i år 1894 Nebelgårds sandoverføgne morænejord.

I 1900 anlages Vilsbøl Plantage med et træartsforsøg i mere end 700 felter a 20x20m. Formålet var at undersøge, hvilke træarter der kunne trives i det barske klima og det sandoverføgne jord.

Det er blevet til dele af Nystrup, Vilsbøl og Vandet plantager. 


Nebelruten udspringer fra bålpladsen ved Nors Sø på Agerholmvej. Den er 2,6 km lang og markeret med gule pile.

Nebelruten - Vandreture i Thy

Folder/info:

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy

→Opdag flere korte vandreture