Nakorsakruten 6 km

Nakorsakruten går via små stier til Per Madsens Kjær, som er en sø på ca. 4 ha. 

Turen fortsætter videre vestpå ad små skovveje til sletten ved Nakorsaksø. Her kan der tages en lille  afstikker til udsigtspunktet. Herfra er der gode muligheder for at se rådyr og krondyr.

Kort efter udsigtspunktet passeres en gruppe gravhøje. 

Nakorsakruten udgår fra P-plads på Kystvejen ved 10,8 km mærket. Den følger de gule pile. Turen er 6 km lang.

Folder/info: 

Nr. 42 – Klitplantagerne i Sydthy (kort)

Den sydlige del af Nationalpark Thy


Embakruten 5,7 km