Nakorsakruten 6 km

Nakorsakruten går via små stier til Per Madsens Kjær, som er en sø på ca. 4 ha. 

Turen fortsætter videre vestpå ad små skovveje til sletten ved Nakorsaksø. 

Nakorsakruten - Vandreture i Thy

Her kan der tages en lille  afstikker til udsigtspunktet. Herfra er der gode muligheder for at se rådyr og krondyr.

Kort efter udsigtspunktet passeres en gruppe gravhøje. 

Nakorsakruten - Vandreture i Thy

Nakorsakruten udgår fra P-plads på Kystvejen ved 10,8 km mærket, men kan også startes længere inde i Hvidbjerg Plantage ved parkeringspladsen for foden af Per Madsens kjær. Den følger de gule pile. Turen er 6 km lang.

Vandreture i Thy

Folder/info: 

Nr. 42 – Klitplantagerne i Sydthy (kort)

Den sydlige del af Nationalpark Thy

Embakruten 5,7 km