Embakruten 5,7 km

Embakruten er utrolig flot og varieret, vekslende mellem brede og meget smalle skovstier og går enkelte steder op og ned ad stejle klitter. 

Turen starter i kuperet og afvekslende skov med mange forskellige træarter.

Embakruten - Vandreture i Thy

Embakruten passer vådområdet Embak Vand, som har givet ruten dens lidt besynderlige navn. Her går man på den ene arm af en såkaldt parabelklit.  

Der er også kig udover søen Bislet, ligesom ruten følger og krydser adskillige små åer og vandløb.

Embakruten - Vandreture i Thy

Ruten udgår fra parkeringspladsen på Stenbjergvej ca. 1 km. sydøst for Kystvejen. Den er afmærket med gule pile og er på 5,7 km.

Vandreture i Thy

Folder/info: 

Nr. 126 – Stenbjerg i Thy

Den sydlige del af Nationalpark Thy

Grubebakke Ruten 5 km