Isbjergruten 3 km

Isbjergruten går til Isbjerg, der er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt 56 m over havet. Herfra har man en storslået udsigt over Nationalpark Thy’s nordlige del.

Der er placeret et udsigtspodie længst ude mod vest i en bunker fra anden verdenskrig. Her stod der dengang en luftværnskanon, som en del af en radarstation.

Isbjergruten - Vandreture i Thy

Ruten følger en gammel hulvej og snor sig stejlt op ad den gamle kystskrænt lige vest for det forblæste skovbryn.

Fra Isbjerg løber det videre stiforløb gennem plantagen og rundt om den idylliske Nors Bagsø og tilbage til udgangspunktet. 

Isbjergruten - Vandreture i Thy

Isbjergruten er ca. 3 km og er markeret med gule pile på røde pæle og starter på p-pladsen på Hindingvej.

Vandreture i Thy

Folder/info: 

Nr. 51 – Hanstholm Vildtreservat & Tved Klitplantage (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy

→ Stensig-ruten 3,6 km