Isbjergruten 3 km

Isbjergruten går til Isbjerg, der er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt 56 m over havet. Herfra har man en storslået udsigt over Nationalpark Thys nordlige del.

Ruten følger en gammel hulvej og snor sig stejlt op ad den gamle kystskrænt lige vest for det forblæste skovbryn.

Fra Isbjerg løber det videre stiforløb gennem plantagen og rundt om den idylliske Bagsø og tilbage til udgangspunktet. 

Isbjergruten er ca. 3 km og er markeret med gule pile på røde pæle og starter på p-pladsen på Hindingvej.

Folder/info: 

Nr. 51 – Hanstholm Vildtreservat & Tved Klitplantage (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy


→ Stensig-ruten 3,6 km