Hassing Galgebakke

Hassing Galgebakke er en højgruppe på otte bevarede gravhøje fra bronzealderen.

Hassing Galgebakke

Gravhøjene er fredet og privatejede, men der er offentlig adgang til fods.

Kløften gennem to af højene skyldes formentlig gravrøvere, der på et tidspunkt har søgt efter guld i gravene.

Galgebakken er placeret på et markant bakkedrag og ligger omkring 58 m over havet. Fra højene er der en vidtstrakt udsigt over det meste af Sydthy.

Opdag mere

→ Thor-stenen