Thor-stenen

Hvis en billedsten er en udsmykket sten uden skrifttegn, så findes Danmarks eneste billedsten fra vikingetiden i våbenhuset til Hørdum kirke, kendt som Thor-stenen.

Thor-stenen

Stenen blev fundet i 1954. Den lå med billedsiden nedad som tærskelsten til en trappedør. 

Da stenen blev fjernet, brød der efter sigende et frygteligt tordenvejr løs. Ikke så underligt, eftersom man fjernede det eneste sikre danske oldtidsportræt af selve tordenguden Tor.

Opdag mere

→ Skyum Bjerge