Bygholmskjulet ved Naturrummet

Bygholmskjulet ved Naturrummet giver overblik over den sydøstligste del af Bygholmengen, samt den lavvandede Midtsø, der er en brakvandssø.

Bygholmskjulet ved Naturrummet - Vejlerne

Her kan i sommerhalvåret observeres rastende ænder og vadefugle.

I vinterhalvåret kulminerer antallet af svømmeænder. Især pibeand, krikand og gråand er talrige.

Havørn og vandrefalk kan ofte spottes siddende på engen.  

Bygholmskjulet ved Naturrummet - Vejlerne

Hvert år i marts dukker de første han-hugorme frem langs stengærdet ved Naturrummet. Stedet er overvintringskvarter for de små giftslanger, og i sidste halvdel af marts kan der netop her ligge mange hugorme (10-20 stykker) og soler sig ved stengærdet lige ud for Bygholmskjulet ved Naturrummet.

Hugorme - Vejlerne

Opdag mere

Arup Vejleskjulet