Arup Vejleskjulet

Fra Arup Vejleskjulet er der gode muligheder for at overskue engene omkring Arup Vejles østside.

Der er desuden god udsigt til fugleøen Melsig midt i Arup Vejle, hvor skestorken jævnligt yngler.

Arup Vejleskjulet - Vejlerne

I vinterhalvåret raster ofte gæs, svømmeænder og dykænder på vandfladen og på de tilstødende enge og småøer.

Arup Vejleskjulet - Vejlerne

Først på sæsonen kan her være tusindtallige flokke af hjejler, der kommer fra det skandinaviske højfjeld.                        

Vejlerne

Opdag mere

Dæmningen