Baunehøjruten 4,8 km

Baunehøjruten går fra Danmarks mindste middelalder landsbykirke, Lodbjerg kirke, videre til bronzealderhøjene Baunehøjene, hvorfra man får flotte udsigter over landskabet.

Højene er kaldt Baunehøje, fordi menneskene i Bronzealderen brugte den højeste af dem som signalpost.

Baunehøjruten - Vandreture i Thy

Ruten går ind i Lodbjerg Klitplantage, hvor man hurtigt støder på en trappe. Trappen leder op til et udsigtstårn med godt udsyn over Ørum og Flade Sø. 

Udsigten over Ørum Sø kan også nydes fra bænken på den lille høj på den sidste del af ruten.   

Baunehøjruten - Vandreture i Thy

Baunehøjruten påbegyndes  fra p-pladsen ved Lodbjerg Kirke. Den er 4,8 km lang og markeret med gule pile. 

Vandreture i Thy

Folder/info: 

Nr. 42 – Klitplantagerne i Sydthy (kort)

Den sydlige del af Nationalpark Thy

Nakorsakruten 6 km