Baunehøjruten 4,8 km

Baunehøjruten går fra Danmarks mindste middelalder landsbykirke, Lodbjerg kirke, videre til bronzealderhøjene Baunehøjene, hvorfra man får flotte udsigter over landskabet.

Højene er kaldt Baunehøje, fordi menneskene i Bronzealderen brugte den højeste af dem som signalpost. Udsigten over Ørum Sø kan også nydes fra bænken på den lille høj.   

Ruten påbegyndes  fra p-pladsen ved Lodbjerg Kirke. Den er 4,8 km lang og markeret med gule pile. 

Folder/info: 

Nr. 42 – Klitplantagerne i Sydthy (kort)

Den sydlige del af Nationalpark Thy

Nakorsakruten 6 km