Vandet Sø – Cold Hawaii Inland

Vandet Sø – Cold Hawaii Inland er spottet, der befinder sig mellem Vesterhavets vilde Cold Hawaii og Limfjordens mildere Cold Hawaii Inland. Det binder symbolsk områderne sammen med surfing som hovedaktiviteten på stedet.

Vandet Sø - Cold Hawaii Inland

Der er etableret en træbro ud i vandet, gennem sivene, der har givet let adgang til vandet med udstyr.

Området er i dag et eftertragtet sted for windsurfere i sommerhalvåret, hvor der må surfes i søens østlige ende.

Vandet Sø er især kendetegnet ved at være et perfekt surfspot for børn og begyndere pga. søens lave, flade vand og sandbund sammen med en god eksponering for vind fra vest og sydvest.

Cold Hawaii Inland – Vandet Sø

Med Cold Hawaii Inland er planen at etablere simple faciliteter, der understøtter de mange friluftsaktiviteter på spottet, med surfing som midtpunkt. Omklædning, brus, toilet, udsigtspost og en bedre opdeling af bløde og hårde trafikanter til og fra søen er i fokus.


Tidsplan for opførelse kendes ikke


Spottet er særlig velegnet til Windsurfing.

Cold Hawaii Inland