Tvorup MTB spor 15 km

Tvorup MTB spor består af to mountainbike ruter på tilsammen ca. 15 km i Tvorup Klitplantage.


Den hvide rute på 6 km er – bortset fra nogle få strækninger – forholdsvis let og kan benyttes af de fleste uden særligt udstyr.

Ruten går hovedsaglig på små skovvej. På ca. 20% af ruten cykler man på små stier.

Den hvide rute er egnet til begyndere.


Den grønne MTB rute på 9,2 km er lidt mere krævende end den hvide og byder på lidt terrænmæssige udfordringer.

3/4 af ruten cykles på stier eller spor i skoven, mens resten af ruten forløber på små skovveje.

Tvorup MTB grønne spor er egnet for begynder og lidt øvede.


Køres grøn og hvid rute i sammenhæng vil det være en hyggelig tur for de fleste begyndere og lidt øvede ryttere.

Ruterne starter ved lejrpladsen ca. 300m nord for Tvorupvej 52.

Folder/info:

MTB spor i Tvorup Klitplantage

På mountainbike i Tvorup Klitplantage

Cykelkort – Nationalpark Thy

Cykelture i Thy