Tømmerby Fjordtårnet

Fra Tømmerby Fjordtårnet kan gæster i sommerhalvåret høre og se rørdrum, samt flyvende rørhøg.

Tømmerby Fjordtårnet - Vejlerne

I rørskovens åbne vandflader ses ofte gråstrubet lappedykker, blishøne og gråand.

Odderen passerer jævnligt ved kanalen for foden af tårnet. Vejlerne menes at rumme Danmarks største bestand af det vævre vanddyr.

I vintertiden er der gode muligheder for at se havørnen med sit vingefang på op mod 2,5 m.

Opdag mere

Vejlerne