Ridestien i Vandet Plantage 12,7 km

Ridestien i Vandet Plantage starter gennem frodig løvskov, hvor hulveje fra oldtiden skærer sig gennem landskabet.

Ridestien i Vandet Plantage

Turen går gennem både kuperet løvskov og dunkel nåletræsbevoksning. Undervejs passeres en del bronzealdergravhøje. 

12,7 km rundtur, der kan afkortes flere steder. P-pladsen ved Hjardalvej og Klatmøllevej er velegnet til trailer.                      

Folder/info:

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)  

Ridning i Thy (A3)

Kort over ruten

Vigsø Bugt 10 km