Pansergrav ruten 5,7 km

Pansergrav ruten går i let kuperet terræn med flere flotte udsigter.

Turen følger små stier gennem tæt, lav kratskov af eg og bjergfyr og over åbne klitlandskaber.

Undervejs passeres tæt forbi Lars Moelkar, som er en kæmpesten, der ses liggende placeret på kanten af det gamle stenalder-hav.

Den sidste del af ruten går gennen klitplantagens nåle- og løvtræer

Pansergrav ruten udgår fra P-pladsen på Ellidsbølvej ved Bulbjergvej, 1,5 km sydøst for Bulbjerg. Den er afmærket med hvide pile eller cirkler og er på 5,7 km.

Folder/info:

Nr. 122 – Bulbjerg (kort)

→ Vandreture i Thy – medium ruter