Nors Sø

Nors Sø

Søen er en del af Hanstholm reservat og en yndet badesø.

Plantagen giver læ fra vest, og der er toilet, bål- og grillpladser og borde og bænke. Flyvesandet, som har lejret sig omkring 100 meter ud i søen, har skabt den fineste, børnevenlige badestrand.

I stenaldertiden var søen havbugt, som senere er blevet afskåret fra havet. Største dybde: 20 m. Søen har kun underjordiske tilløb og er en af landets reneste søer med flere sjældne vandplanter.

I søen lever blandt andre gedde, aborre, skalle, ål og laksefisken helt. Lystfiskeri er tilladt langs statens del af den sydlige bred af Nors Sø inden for det markerede område fra badepladsen til Degnbjerg. Specialfiskekort samt regler for fiskeri i søen kan købes på Thisted Turistbureau. Der findes en handicapvenlig fiskebro ved Nors Bagsø.


Adresse

Agerholmvej, 7700 Thisted