Lund Fjordtårnet

Lund Fjordtårnet er Vejlernes nyeste tårn. Det giver helt nye oplevelser af den mægtige Lund Fjord, lige hvor Østre Landkanal starter.

Lund Fjordtårnet - Vejlerne

Hele året rundt opholder der sig mange vandfugle på de lavvandede søflader og engen overfor. Iøjnefaldende er de mange sølvhejrer.

Lund Fjordtårnet - Vejlerne

Blåhals synger om foråret i buskene omkring planke-stierne ud til tårnet.

Lund Fjordtårnet - Vejlerne

I isvintre samles mange forskellige vandfugle omkring en åben våge lige ud for tårnet.

Lund Fjordtårnet - Vejlerne

Opdag mere

Kraptårnet