Lund Fjordtårnet

Lund Fjordtårnet er Vejlernes nyeste tårn. Det giver helt nye oplevelser af den mægtige Lund Fjord, lige hvor Østre Landkanal starter.

Hele året rundt opholder der sig mange vandfugle på de lavvandede søflader og engen overfor. Iøjnefaldende er de mange sølvhejrer.

Blåhals synger om foråret i buskene omkring planke-stierne ud til tårnet.

I isvintre samles mange forskellige vandfugle omkring en åben våge lige ud for tårnet.

Opdag mere


Adresse:

Lundfjordvej 45, 9690 Fjerritslev


Kraptårnet