Kronens Hede

Kronens Hede

Fra Ministervej er der fantastisk udsigt over heden og Vandet Sø til Årbjerg Næs.

Krones Hede rummer 13 bevarede bronzealderhøje, hvoraf de fem udgør den smukke fritliggende højgruppe Store Vandet Høj.

Ved heden i nord er der rejst en mindesten over overklitfoged Axel Rasmussen.

Navnet Krones Hede hidrører sandsynligvis fra dengang i 1700-tallet, hvor herregården Nystrup var kongeligt ryttergods.


Adresse

Kronens Hedevej, 7700 Thisted