Kronborg Plantage shelters

Kronborg Plantage shelters findes i Kronborg Plantage, som er en rummelig plantage på 25 ha lidt nord for Thisted by.

(360° billede)

I skoven er der placeret 4 shelters, som frit kan benyttes. Der er toiletbygning og adgang til vand.

Kronborg Plantage shelters - Sov i Thy

I plantagen findes forskellige “sjove elementer”, som bl.a. skulpturer og hytter, som alle har det tilfældes, at de er bygget i naturens egne materialer.

Der er anlagt en sjov motionssti, samt bålplads og bænke/- borde, så man kan hygge sig med frokost og leg.

Lejrpladsen kan ikke bookes – “først-til-mølle” princippet gælder. 

Kronborg Plantage shelters - Sov i Thy

→Shelters i Thy