Kærup Holmeskjulet

Fra Kærup Holmeskjulet kan besøgende i sommerhalvåret opleve rørdrum, som især pauker mellem marts og juni, samt et stort antal flyvende rørhøge.

Kærup Holmeskjulet - Vejlerne

Lokaliteten er især kendt for Danmarks største koloni af den lille, mørke sortterne.

Kærup Holmeskjulet - Vejlerne

Sensommer og tidligt efterår ses jævnligt sølvhejre.

I vinterhalvåret er der gerne mange forskellige andefugle i den lavvandede Kogleakssø.

Opdag mere

Han Vejleskjulet