Hawskoven shelters

Hawskoven shelters består af 6 små shelters i Hawskoven, som er den del af Hanstholm Byplantage, der ligger øst for Kai Lindbergs Gade og nord for Industrivangen.

Hawskoven shelters - Sov i Thy

De 6 små shelters er placeret enkeltvis i periferien af et stort åbent areal.

Hawskoven shelters - Sov i Thy

De 6 små shelters har hver plads til 7 personer. Ved hver shelter er der en bålplads og der er affaldsstativer på pladsen.

Hawskoven shelters - Sov i Thy

50 meter vest for for det åbne området ligger et handicaptoilet bag ved et levende hegn. Her er også mulighed for at få drikkevand. På det åbne areal findes også kan findes en naturlegeplads, en crossfitbane og en bålhytte. Der er mulighed for opsætning af telt.

Hawskoven shelters - Sov i Thy

Alle sheltere kan bookes, og er udstyret med numre fra 1-6. Shelteren kan bookes 3 måneder frem i tid.

Bålhytte

→Shelters i Thy