Gryden Ruten 1,8 km

Gryden Ruten snor sig gennem Gryden i afvekslende og kuperet terræn med mange højdeforskelle, store rødder og snævre passager, hvilket også gør den til en ualmindelig smuk tur.

Ad en afmærket sti kan man bevæge sig rundt i det stærkt kuperede terræn, der er et gammelt klitlandskab. Nogle steder ligger sandet i op til 6 meters tykkelse, men alligevel finder de mere end 100 år gamle træer næring.

Gryden Ruten - Vandreture i Thy

Ruten kræver man er godt gående, da den byder på mange højdeforskelle, store rødder og snævre passager.

Hvis man ønsker at gå en let længere tur, kan turen kombineres med Tvorup Hul ruten på 2,4 km, som kan gåes umiddelbart i forlængelse af ruten.

Kammerherre Hans Christian Riegels – Gryden Ruten

I 1850’erne blev Kammerherre Hans Christian Riegels udpeget som leder til at forsøge at standse den altødelæggende sandflugt ved at plante plantager. Blandt andre blev et areal, kaldet Gryden, på cirka en tønde land plantet og sået til.

Forsøgene viste, at især bjergfyr var modstandsdygtig i det barske klima. Bjergfyr vokser hurtigt og danner værn for mere sarte træsorter, der blev plantet efterfølgende. Dette betød, at man i sidste halvdel af 1800-tallet nærmest rullede et tæppe af bjergfyr ud over klitarealerne. Dermed fik man grobund for de mange hektar klitplantage, der præger området i dag. 

Det område, der kaldes Gryden, var en af Riegels forsøgsplantager. Her kan man i dag se ædelgran, eg, bøg og bævreasp fra de første plantninger.

Ved vejen er der opstillet en mindesten om Riegels indsats.

Kammerherre Hans Christian Riegels

Gryden Ruten starter på p-pladen på Egebaksandevej. Ruten er på 1,8 km og er markeret med gule pile.

Folder/info: 

Nr. 126 – Stenbjerg i Thy

Den sydlige del af Nationalpark Thy

→Opdag flere korte vandreture