Fredskilderuten 4,4 km

Fredskilderuten er en hyggelig tur, hvor man bliver ført omkring et udsigtspunkt, tæt på Fredskilde Sø og forbi Bislet.

Den er en forlængelse af Bisletruten mod øst og går over lav, kold bund til den mere frodige skov syd for Fredskilde Sø.

Fredskilderuten - Vandreture i Thy

Først på ruten splitter den sig op og giver mulighed for at bestige en klit for at komme op til et udsigtspunkt eller alternativt for at gå udenom klitten.

Ruten er nogenlunde ligeligt fordelt på større skovveje og små skovstier.

Fredskilderuten starter ved parkeringspladsen ved Kystvejen (grusvej ved 14,6 eller 14,8 km markering). Ruten er markeret med grønt pile og er på 4,4 km.

Vandreture i Thy

Folder/info: 

Nr. 126 – Stenbjerg i Thy

Den sydlige del af Nationalpark Thy

→Opdag flere medium vandreture