Doverodde – Cold Hawaii Inland

Limfjorden ved Doverodde – Cold Hawaii Inland er et særligt sted. Der er sund og bælt, der er halve og hele øer, og der er bugte og vige, luft og læ. Området kaldes lokalt for det Sydthy ‘ske øhav, og den varierende natur gør området særlig egnet til blandt andet kajak.

Doverodde - Cold Hawaii Inland

Doverodde Købmandsgård ligger få hundrede meter fra byens lystbådehavn, og købmandsgården er desuden base for Thisted kommunes natursektion, der varetager mobil frilufts- og naturvejledning i Thys skønne natur.

Doverodde - Cold Hawaii Inland

I dag er Købmandsgården ved at blive transformeret til en moderne kulturinstitution, da den udgør rammerne for Statens Museum for Kunsts første domicil uden for København. Hvor købmandsgårdens silo tidligere rummede korn, udgør den i dag et aktivitetstårn for rappelling, performancekunst og udstillinger.

Doverodde - Cold Hawaii Inland

Cold Hawaii Inland – Doverodde

De nye planlagte faciliteter får kunsten til at mødes med vandsporten.

Det sker med en etablering af en kunstplint, der placeres mod fjorden på fodaftrykket af en tidligere gårdlænge ved Købmandsgården. Plinten vil fungerer som klimasikringen, adgangsrampe og som fælles underlag for kunst og kajak.

En Cool Hawaii Inland-bygning placeres på plintens nordlige ende sammen med et overdækket område, der vil fungere som socialt mødested.


Tidspunkt for opførelse kendes ikke


Spottet er særligt velegnet til SUP, sejlads og kajak

→Spot Vildsund