Bøgsted Rende Ruten 2,5 km

Bøgsted Rende ruten starter i kuperet terræn med havudsigter og følger vandløbet tilbage. 

Ruten byder på en stor variation i naturoplevelser, da man på turen kan opleve tæt kroget bjergfyr krat, som giver en jungleagtig fornemmelse.

Bøgsted Rende ruten - Vandreture i Thy

 På nogle andre stykker går man under trækronerne fra den majestætiske ædelgran og den blålige sitkagran.

Bøgsted Rende ruten - Vandreture i Thy

Vandets rødbrune farve skyldes okker fra grøfterne til renden.

Bøgsted Rende ruten - Vandreture i Thy

Turen giver også mulighed for at gå langs vandløbet, som kaldes Bøgsted Rende. Her kan man nyde bækkens sagte klukken.

Bøgsted Rende ruten - Vandreture i Thy

Ruten påbegyndes  fra p-pladsen ved Bøgsted Rende. Den er 2,5 km. lang og markeret med blå pile. 

Vandreture i Thy

Folder/info: 

Nr. 116 – Tvorup Klitplantage

Den nordlige del af Nationalpark Thy

Rindbæk ruten 1,9 km