Bøgsted Rende Ruten 2,5 km

Bøgsted Rende ruten starter i kuperet terræn med havudsigter og følger vandløbet tilbage. 

Ruten byder på en stor variation i naturoplevelser, da man på turen kan opleve tæt kroget bjergfyr krat, som giver en jungleagtig fornemmelse.

 På nogle andre stykker går man under trækronerne fra den majestætiske ædelgran og den blålige sitkagran.

Vandets rødbrune farve skyldes okker fra grøfterne til renden.

Turen giver også mulighed for at gå langs vandløbet, som kaldes Bøgsted Rende. Her kan man nyde bækkens sagte klukken.

Ruten påbegyndes  fra p-pladsen ved Bøgsted Rende. Den er 2,5 km. lang og markeret med blå pile. 

Folder/info: 

Nr. 116 – Tvorup Klitplantage

Den nordlige del af Nationalpark Thy


Rindbæk ruten 1,9 km