Trøjborgruten 2,9 km

Trøjborgruten er en alsidig lille tur, som går gennem forskelige typer kystnær natur og som skærer gennem den nordligste del af græsningsprojektet på det gamle skydeterræn.

Trøjborgrutens første del går går via redningsvejen med udsigt over klitheden og Vesterhavet.

Derefter bliver man ført ad en lille skovsti mellem forkøblede fyrtræer, inden ruten går langs skovbrynets nåletræer.

Græsningsprojektet på det gamle skydeterræn ved Trøjborgruten

Græsningsprojekt formål er at give flere levesteder for klitnaturens særlige plante- og dyreliv. Markfirben, skotsk lostilk, argusblåfugl og klitperlemorssommerfugl er nogle af de arter, som vil få gavn af, at heste hele året rundt skal græsse området Trøjborg syd for Klitmøller.

I Trøjborg er det statsejede areal i alt på 220 ha. Her skal heste græsse ude hele året rundt, hvor parabelklitten Tingbakken vil indgå sammen med små klitsøer med bl.a. den sjældne vandplante Strandbo, samt skovpartier med bjergfyr og klitfyr, hvor dyrene kan søge ly i.

Ideen bag forsøget med helårsgræsning er at give naturen en hjælpende hånd og samtidig få mere viden om effekterne af denne form for græsning.Hestene, der går derude, vil lave en masse sandhuller og optråd og skabe en naturlig dynamik, der giver nye levesteder for en række arter. Derudover håbes der på at holde de nye friske skud af rynket rose nede ved helårsgræsning.

Der er indsat 10 Konik-heste, som året rundt skal afgræsse området. Konik-heste er en stærk og meget robust race, der er velegnet til helårsgræsning. Hestene tilses dagligt og monitoreres med GPS, så deres brug af området kan kortlægges og så det er nemmere for dyreholder at finde hestene på det 224 ha store areal

Trøjborgruten starter på p-pladsen på Trøjborgvej ved Nystrup Camping. Den er 2,9 km. lang og markeret med røde pile. 

Trøjborgruten - Vandreture i Thy

Folder/info: 

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Den nordlige del af nationalpark Thy

→Opdag flere korte vandreture