Degnbjergruten 4,9 km

Degnbjergruten følger bredden af Nors Sø mod øst, til man når og bestiger Degnbjerg.

Fra toppen af Degnbjerg er er en storslået udsigt over Nors Sø.

Længst mod øst går turen over den åbne klithede på private arealer. Husk at vise hensyn.

Degnbjergruten - Vandreture i Thy

På tilbagevejen følges skovvejene, hvorfra der flere steder er bænke og udsigt over søen og helt til Hanstholm reservatet på den anden side af søen.

Degnbjergruten - Vandreture i Thy

Degnbjergruten udgår fra bålpladsen ved Nors Sø (Aggerholmvej) og er markeret med blå pile. Den er på 4,9 km.

Vandreture i Thy

Folder/info: 

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy

Savbjergruten 5,2 km