Degnbjergruten 4,9 km

Degnbjergruten følger bredden af Nors Sø mod øst, til man når og bestiger Degnbjerg.

Længst mod øst går turen over den åbne klithede på private arealer. Husk at vise hensyn.

På tilbagevejen følges skovvejene, hvorfra der flere steder er bænke og udsigt over søen og helt til Hanstholm reservatet på den anden side af søen.

Ruten udgår fra bålpladsen ved Nors Sø (Aggerholmvej) og er markeret med blå pile. Den er på 4,9 km.

Folder/info: 

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Den nordlige del af Nationalpark Thy


Savbjergruten 5,2 km