Vestervig Klostermølle

Vestervig Klostermølle er en jordstående hollandsk vindmølle.

Vestervig Klostermølle

Møllen, der er opført ca. 1860, består af en ottekantet overbygning med spåntækning på et grundmuret fundament med jordomgang og kælder.

Det er en relativt lille mølle med et vindfang på 15 meter og krøjer manuelt.

Møllen fungerer i dag som et lille museum. Møllens indretning og historie er grundigt beskrevet på plancher, der er ophængt uden for møllen.

Opdag mere

Agger Tange – Svaneholmhus