Vestervig Klostermølle

Vestervig Klostermølle er en jordstående hollandsk vindmølle.

Møllen, der er opført ca. 1860, består af en ottekantet overbygning med spåntækning på et grundmuret fundament med jordomgang og kælder.

Det er en relativt lille mølle med et vindfang på 15 meter og krøjer manuelt.

Møllen fungerer i dag som et lille museum. Møllens indretning og historie er grundigt beskrevet på plancher, der er ophængt uden for møllen.

Opdag mere


Adresse:

Klostermøllevej 77, 7770 Vestervig


Agger Tange – Svaneholmhus