Tamhøjturen 3,4 km

Tamhøjturen slår ind i plantagen, som rummer både den for plantagen velkendte fyrreskov men også en del løvskov i særligt den første halvdel.

Turen går lige forbi Tamhøj, der er en gravhøj fra bronzealderen.

Tamhøjturen - Vandreture i Thy

P-pladsen, hvor ruten starer, var Tovsig Trinbræt, dengang jernbanen stadig eksisterede mellem Thisted og Ålborg via Fjerritslev. 

Store og frodige bevoksninger findes i de områder, hvor jorden er næringsrig. På den hævede havbund og i områder med flyvesand findes mere ensartede bevoksninger med nåletræer.

Tamhøjturen - Vandreture i Thy

Ruten går forbi den gamle kystskrænt og plantagens gamle planteskole, hvor man kan se bevoksninger med ær (ahorn) fra århundredeskiftet.

Vandreture i Thy

Turen udgår fra P-pladsen ved Vesløs Huse nær ved 18 km- mærket. Tamhøjturen er 3,4 km lang og afmærket med gule pile.

Vandreture i Thy

Folder/info

Nr. 55 – Østerild Klitplantage

→Opdag flere korte vandreture