Søerne i Nørklit shelter

Søerne i Nørklit shelter liger på en stor lejrplads i Lild Klitplantage. Lejrpladsen ligger på en åben plads grænsende ned til en sø, og omkranset af løvtræer, hvilket giver gode læforhold.

På lejrpladsen er der shelter med plads til 7 personer.

Søerne i Nørklit shelter - Sov i Thy

Derudover findes der bålplads med grillrist, borde-/bænkesæt, vandpost og muldtoilet. Det er muligt at opsætte telte på pladsen, og der er plads til ca. 15 personer ifm. teltning.

Med gyldigt fisketegn må der fiskes i søerne fra samme side, som lejrpladsen ligger. 

Søerne i Nørklit shelter - Sov i Thy

Søerne i Nørklit shelter kan bookes af større grupper, på >15 personer, i tilknytning til særlige typer af arrangementer, som eks. skole-, sports- eller spejderarrangementer.

Bookingen giver fortrinsret til lejrpladsen. Enkeltpersoner kan benytte lejrpladsen, såfremt den ikke er booket. Er bookingen ikke anvendt inden kl. 20, kan lejrpladsen frit benyttes efter ”først til mølle”. 

Muldtoilet

→Shelters i Thy