Sjørring Volde

Sjørring Volde er et af Danmarks mest imponerende og velbevarede borg-anlæg, et såkaldt motte anlæg, bestående af en kvadratisk midterbanke, motten, omgivet af grave og volde.

Sjørring Volde

Banken rejser sig 7,5 m. over gravens bund, der nu er planeret helt flad. Gravens ydersider er indtil 9 m. høje.

Ved en udgravning 1945-46 konstateredes, at gravens sider var dannet af opstablede græstørv.   

Opdag mere

→ Hundborgstenen