Nakorsakruten med Røddekjær 8,5 km

Nakorsakruten med Røddekjær går via små stier til Per Madsens Kjær, som er en sø på ca. 4 ha. 

Turen fortsætter videre vestpå ad små skovveje til sletten ved Nakorsaksø. Her kan der tages en lille  afstikker til udsigtspunktet. Herfra er der gode muligheder for at se rådyr og krondyr.

Kort efter udsigtspunktet passeres en gruppe gravhøje.  

Herefter fortsættes Nakorsakruten med Røddekjær mod vest til den store slette ved Røddekjær.

Udgår fra P-plads på Kystvejen ved 10,8 km mærket. Følger de gule pile og drej af med de blå pile (vises ikke på kort over ruten). Turen er 8,5 km lang.

Folder: 

Nr. 42 – Klitplantagerne i Sydthy (kort)

Den sydlige del af Nationalpark Thy


Vandet-ruten 7,6 km