Nakorsakruten med Røddekjær 8,5 km

Nakorsakruten med Røddekjær går via små stier til Per Madsens Kjær, som er en sø på ca. 4 ha. 

Turen fortsætter videre vestpå ad små skovveje til sletten ved Nakorsaksø. Her kan der tages en lille  afstikker til udsigtspunktet. Herfra er der gode muligheder for at se rådyr og krondyr.

Nakorsakruten med Røddekjær - Vandreture i Thy

Kort efter udsigtspunktet passeres en gruppe gravhøje.  

Nakorsakruten med Røddekjær - Vandreture i Thy

Herefter fortsættes ruten mod vest til den store slette ved Røddekjær.

Nakorsakruten med Røddekjær udgår fra P-plads på Kystvejen ved 10,8 km mærket. Den følger de gule pile og drejer af med de blå pile (vises ikke på kort over ruten). Turen er 8,5 km lang.

Folder: 

Nr. 42 – Klitplantagerne i Sydthy (kort)

Den sydlige del af Nationalpark Thy

Vandet-ruten 7,6 km