Hanstholm Vildtreservat

Hanstholm Vildtreservat

Syd for Hanstholm, i retning mod Klitmøller, finder man det store Hanstholm Vildtreservat – Danmarks største.

Det vidtstrakte klithedelandskab med søer, hedemoser og kær dækker iet område på 3725 hektar.

Her findes fugle, som ikke yngler andre steder i Danmark. Her er fred og ro. Derfor er det inderste vådområde lukket for færdsel hele året. I fugleyngelperiode dvs. fra 1.4.-15.7. er al færdsel forbudt i hele området øst for kystvejen. 

Reservatet kan med fordel betragtes fra de to udkigsposter i Tved Klitplantage eller til fods i yderområderne uden for yngletiden.

Opdag mere