Agger Tange – Svaneholmhus

Agger Tange med Svaneholmhus er den sydligste spids af Thy og indgang til Nationalpark Thy.

Agger Tange - Svaneholmhus

Landskabet på tangen og lige øst for den adskiller sig med laguner og strandenge fra naturtyperne i resten af nationalparken.

Ud over at være et af Nordeuropas betydeligste rasteområder for vandfugle er tangen samtidig en vigtig ynglelokalitetet for truede engfugle.

Spættede sæler ses tit på bankerne ved Agger Tange. Færgehavnen er et godt sted at stå for at se ud over bankerne.       

Agger Tange - Svaneholmhus

Kulturhistorisk er tangen også interessant. På grænsen mellem hav og fjord har der udspillet sig mange dramatiske begivenheder. Stormfloder, gennembrud, sandflugt og kystsikring er en del af historien

På den sydligste spids af Agger Tange finder du et af nationalparkens informationshuse – Svaneholmhus.

Agger Tange - Svaneholmhus

Opdag mere  

Fiskerhuset