Æ Beeshus

Æ Beeshus er et af de sidste vidnesbyrd om den form for kreaturhold, der begyndte ved Vestervig Kloster midt i 1800-tallet.

Æ Beeshus

Store kvægflokke græssede frit, og ved de yderste marker var der opført læhuse til dyrene, hvor de fik tilskud af kraftfoder. Huset var forsynet med bindsler til dyrene, så man kunne sikre sig, at de alle fik det rette kvantum kraftfoder.

Æ Beeshus

Disse kreaturhuse ved vestervig kloster blev alle opført af marksten (kampesten) omkring 1870. Det var meget almindeligt at bygge stalde af marksten på den tid. Nogle af stenene i kreaturhusene er tildannede kvadersten og stammer fra det gamle slot – og dermed måske fra det gamle Skt. thøgers Kirke.

Æ Beeshus

Kreaturhuse sås tidligere rundt omkring på marker. De var beregnet til, at dyrene kunne søge ly for oksebremsens bi i den varmeste tid på dagen. når dyrene blev bidt, ville de “bisse” – fare skræmte omkring. Det hedder på thybomål at “bees”. Og huset her hedder selvfølgelig Æ Beeshus.

I huset findes nu en smuk plancheudstilling, der omhandler emner, man kan se i den nærmeste omegn:

Den store byhøj fra jernalderen ved Vestervig Kirke med sine hustomter og brolægninger. Vestervig kirke og kloster før og efter reformationen, fra augustinermunke til herremænd og studedrift, samt landskab og dyreliv i dag.

Plancheudstilling

Opdag mere

Vestervig Klostermølle