Vester Thorup Klitplantage 30 km


Der er afmærket flere ridestier i plantagen, som kan kombineres, så̊ man planlægger sin egen rute. Man har mulighed for ture gennem skov, over hede og langs havet.

Der er forbindelse til ridestierne i Lild og Madsbøl. Man kan ride til stien ad Thorup Strandvej og Ellidsbølvej.

Parkering med trailer er mulig på p-pladsen ved havet for enden af Bulbjergvej, og for enden af Ralvejen, samt øst for skovløberhuset Ellidsbølhus.


Folder/info:

Nr. 122 – Bulbjerg (kort) 

Ridning i Thy (A3)

Kort over ruten


Adresse:

P-pladsen ved Bulbjerg, Bulbjergvej, 7741 Frøstrup


Rideruten Thy 108 km