Vandet Plantage 12,7 km

Vandet klitplantage

Ridestien er afmærket i den østlige del af Vandet Plantage.

Fra p-pladsen ved Hjardalvej starter turen gennem frodig løvskov, hvor hulveje fra oldtiden skærer sig gennem landskabet.

Turen går gennem både kuperet løvskov og dunkel nåletræsbevoksning. Undervejs passeres en del bronzealdergravhøje. 

12,7 km rundtur, der kan afkortes flere steder. P-pladsen ved Hjardalvej og Klatmøllevej er velegnet til trailer.                      


Folder/info:

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)  

Ridning i Thy (A3)

Kort over ruten


Adresse:

P-pladsen, Hjardalvej 27, 7700 Thisted


Vigsø Bugt 10 km