Nystrup Plantage 7,5 km


Ridestien er afmærket i plantagen, lige syd for Klitmøller. Turen går gennem både hede, forblæste fyrretræsbevoksninger, og mild løvskov. Nogle strækninger følger kystskrænten fra stenalderen. Hedeområdet mod syd og “trekanten” mod Nystrupvej kan i perioder være meget våd. 

7,5 km rundtur, der kan starte flere steder. P-plads ved Gl. Vangsåvej ved Kystvejen er velegnet for trailer.


Folder/info:

Nr. 34 – Klitplantagerne ved Vandet Sø (kort)

Ridning i Thy (A3)

Kort over ruten


Adresse:

P-pladsen ved Gl. Vangsåvej ved Kystvejen, 7700 Thisted


Vandet Plantage 12,7 km