Lild Klitplantage 12 km

Lild Klitplantage

Ridestien i Lild Klitplantage går gennem nåletræsplantage og ud i den åbne klithede, med et afvekslende terræn. Stien er forbundet med ridestierne i Vester Thorup Plantage og Madsbøl Klitplantage. 

Turen er 12 km, Man kan ride ind til stien fra Strandvejen eller Bulbjerg vej. Trailerparkering er mulig, hvor Tinghøjvej og Bulbjergvej mødes, og den nordlige p-plads ved Strandvejen, samt p-pladsen ved Klitvejen. 


Folder: 

Nr. 122 – Bulbjerg (kort)

Ridning i Thy (A3)

Kort over ruten


Adresse:

Sydlige P-plads på Strandvej, 7741 Frøstrup


Vester Thorup Klitplantage 30 km