Hvidbjerg Klitplantage 3,8 km

Hvidbjerg Klitplantage

Ridestien går gennem plantagens mest varierede skovstykke. Turen passerer gennem dunkle nåletræsbevoksninger og lyse løvtræsbevoksninger i et kuperet terræn. 

3,8 km rundtur, som udgår fra Svankjær nord for Svankjær Ungdomsskole, hvor Lyngbyvej og Hedegårdsvej mødes. P-pladsen ved “Store Brand-linie” er velegnet for trailer parkering.


Folder/info:

Nr. 42 – Klitplantagerne i Sydthy (kort)

Ridning i Thy (A3)

Kort over ruten


Adresse:

P-plads ved “Store Brand-linie”, Lyngbyvej, 7752 Bedsted


Nystrup Plantage 7,5 km